Du är här: Start Astridgården Att bo hos oss!

Astridgården

Att bo på Astridgården

På Astridgården arbetar vi med att producera trygghet, god omvårdnad och en hög livskvalité för äldre och i viss mån för dementa. Vi arbetar för att man ska bo och få ett meningsfullt liv och även vård i livets slutskede. Det är ett viktigt arbete som kräver stort kunskap och empatisk förmåga hos oss som arbetar här. Vi har arbetat med detta i privat regi sedan 1992, man kan säga att vi var pionjärer inom detta när vi startade. Detta innebar att vi från början fick bygga upp vår organisation med rutiner, policys, utbildning, processer, mål och planer m.m. Detta har skapat en stark och engagerad organisation.

Vi är av den uppfattningen att man inte är sjuk bara för att man är gammal utan ser till det friska i varje människa istället och uppmuntrar och stöttar denna sida.

Verksamheten delas upp i tre avdelningar med speciell inriktning såsom:
· Trygghetsboende
· Demensvård / sjukhem
· Åldringsvård eller övriga behov

Allt för att de speciella behov som styr de olika grupperna och det individuella vårdbehovet skall kunna tillfredställas på bästa sätt. Astridgården har under dessa år utarbetat ett väl fungerande kvalitetssystem och en service nivå med inflytande för de boende och dess anhöriga samt personalen.

Astridgården har dessutom under åren utbildat personalen till att vara både goda empatiska vårdgivare samt entreprenörer för verksamhetens bästa. För denna typ av boende krävs förutom en mycket välutbildad och empatisk omvårdnads personal ett genomtänkt program för aktiviteter i olika nivåer för att varje dag skall kunna fyllas med en meningsfull tillvaro.

Exempel på detta kan vara:
· Utevistelse
· Gymnastik i olika former
· Trevliga måltider
· Underhållning
· Trivselstunder
· Sång och musik på individens nivå.
· Högläsning
· Utflykter
· Träning
· Social samvaro

Det lilla extra – personligt – manikyr – brevskrivning m.m

Villkor för att få hyra en lägenhet på Astridgården:
Du måste välja Astridgården som hemtjänstutförare samt ha en beviljad hemtjänst på minst 14 tim/vecka (nivå 2).

 

Visste du att...

Astridgården har utsetts av Alecta till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Hemlagad mat

På Astridgården får alltid alla boende hemlagad och näringsrik mat.

Utevistelse

För alla som vill ser vi till att ge möjlighet till frisk luft och utevistelse - varje dag!

Vår filosofi...

...är att alla människor ska få ha en så bra ålderdom som möjligt.