Du är här: Start

Astridgården

JA slide show

Senast inlagt

Astridgården AB - Det unika trygghetsboendet när du är gammal och behöver hjälp

Verksamhetsidé
Att utföra en kvalitativt hög vård och omsorg, att ge trygghet och livskvalité till livets slut för äldre, dementa och/eller handikappade. Verksamheten baseras på fyra grundläggande värden: Omtanke, tillförlitlighet, kompetens och samhällsansvar. Syftet med omvårdnaden är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån individens individuella möjligheter och behov samt ge trygghet till livets slut.

Företagsfilosofi och mål
Vi som arbetar på astridgården gör det för att vi tycker om att hjälpa människor så att de får må bra samt känna trygghet även om man är gammal och har krämpor.
Astridgården erbjuder hemtjänst där Du som kund har möjlighet att påverka mer än någonsin och vi har stor flexibilitet för just Dina behov! Kunden har ju alltid rätt eller hur? Hos oss får Du känna Dig som Kund!
Hos oss får Du en egen kontaktperson - fadder - som har till uppgift att just Dina behov och önskemål blir uppfyllda.

Geografiskt verksamhetsområde
Huvudsakligen Hörnefors kommundel - Hörnefors, Hörneå, Angersjö, Häggås, Bjenberg, Sörmjöle, Norrmjöle, Norrbyn, Västamarken.

Tillhandahåller bland annat:
Serviceuppgifter (städning, tvätt, matleverans mm), personlig omvårdnad, Ledsagning, Servicetjänster för personer 75 år och äldre.

Tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet, men som kund själv kan betala för:
Fönsterputsning, storstädning, gräsklippning, snöskottning och andra hushållsnära tjänste med "rutavdrag".

Tid som tjänsterna erbjuds:
Dygnet runt. Alla veckodagar mellan kl. 07.00 - 22.00 samt för boende i Hörnefors även mellan kl. 22.00 - 07.00 alla veckodagar.
Jourtelefon dygnet runt: 0930-208 41, 0930-208 42.

Anställda anställda:
Ca 20 st.

Medicinskt samarbete:
Vårdcentralen i Hörnefors samt akut med Norrlands univesitetssjukhus (NUS).

Personalens utbildning:
Undersköterskor och vårdbiträden.
Astridgården har bedrivit hemtjänst samt vård i särskilt boende på entreprenad sedan starten 1992.

Specialkompetens:
Hemtjänst i eget boende, demensvård samt vård i livets slutskede. Akutlägenhet vid nödläge med "direkt inflyttning".

Språkkunskaper:
Svenska, engelska och finska.

Verksamheten bedrivs i enlighet med socialtjänstlagens intentioner och följer socialnämndens mål och riktlinjer.

Astridgården ser kontinuitet som en självklarhet för att skapa trygghet, vi anpassar vår verksamhet efter våra kunders önskemål i samförstånd.Vi har även ett väl fungerande faddersystem där varje individ erbjuds en personlig fadder allt för att skapa trygghet för individen och dess anhöriga.Personalen är vår största tillgång och vi arbetar kontinuerligt för att vår personal ska må bra! allt för att kunna göra ett bra arbete hos våra uppdragsgivare.

Synpunkter och eventuella klagomål lämnas till:
Gunilla Lindelöf 070-699 26 10 eller Håkan Karlsson 070-662 90 55.

Aktivt kvalitetsarbete:
Astridgården bedriver dokumenterat kvalitetsarbete inom såväl vård och omsorgen coh miljön. Det finns rutiner för klagomålshantering samt avvikelsehantering. Astridgården är förtrogen med och följer inom området gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Astridgården ansvarar för att all personal iaktar bestämmelser i socialtjänslagen, sekretesslagen och personuppgiftlagen. Lagarna reglerar sekretess, tystnadsplikt, anmälningsplikt och hantering av personuppgifter som gäller för socialtjänstens personal.

Villkor för att få hyra en lägenhet på Astridgården:
Du måste välja Astridgården som hemtjänstutförare samt ha en beviljad hemtjänst på minst 14 tim/vecka (nivå 2).

Vinstutdelning
Astridgården har bedrivit verksamhet i över 20 år och har under den tiden aldrig gjort någon aktieutdelning till ägarna utan återinvesterat ev. överskott i kompetensutveckling av personalen.

Kontakt:
Gunilla Lindelöf 070-699 26 10 eller Håkan Karlsson 070-662 90 55.
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Hemtjänst


Astridgården kan utföra hemtjänst hos dig även om du inte bor hos oss. Om du har beviljad hemtjänst så har du rätt att själv välja vem som utför den.

Visdomsord

Moder Theresa:
Vi kan inte utföra storverk här på jorden. Vi kan bara göra små saker med stor kärlek.

Stig Johansson:

Du är en droppe i havet och alla hav består av droppar - ändå är du en särskild!

Visste du att...

Astridgården har utsetts av Alecta till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Hemlagad mat

På Astridgården får alltid alla boende hemlagad och näringsrik mat.

Utevistelse

För alla som vill ser vi till att ge möjlighet till frisk luft och utevistelse - varje dag!

Vår filosofi...

...är att alla människor ska få ha en så bra ålderdom som möjligt.